Grundkrav för att hyra av oss

 Hyresgäster:

 • Har fast inkomst som är tillräcklig för den aktuella lägenheten, dvs en årsinkomst som är högre än 3 x årshyran för lägenheten före skatt. Inkomsten är baserad på en tillsvidareanställning, egen näringsverksamhet eller ålderspension. Studiemedel kan accepteras i vissa fall.
 • Har godkänd kreditupplysning, dvs inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
 • Saknar helt anmärkningar från tidigare hyresvärdar avseende hyresbetalning, störning eller andra för boendet negativa referenser.
 • Har gällande hemförsäkring vid inflyttning.
 • Folkbokför sig i lägenheten från inflyttningsdatumet.
 • Får under inga omständigheter hyra ut till någon annan i 2:a hand.
 • Kan avsätta en månadshyra som säkerhet, vilken insättes på räntefritt konto under hyresperioden.
 • Är ansvariga för skador orsakade även av gäster och evt. husdjur.
 • Förstår att antalet personer som ska bo i bostaden ska redovisas till hyresvärden och förhindra osunda boendeförhållanden. Vi anger vad som gäller för varje bostad.


Bland annat dessa krav kommer att inkluderas i hyresavtalet.


Nota Bene:

 • För bakgrundskontroll efterfrågar vi personummmer.
 • Det finns ingen bostadskö hos oss. I enlighet med 12 kap Jordabalken väljer vi den hyresgäst som vi anser vara mest lämligt för bostaden. Ibland tackar vi alltså nej och det gör vi utan vidare förklaring.

All rights reserved. Copyright 2022.